Trybunał

 • Zajadło. Powiedzieli, napisali... (Odcinek 75)

  Prof. Jerzy Zajadło – kierownik Katedry Teorii Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego więcej
 • Obrona TK zamiast świętowania 30-lecia

  Obrona TK zamiast świętowania 30-lecia
  Dorobek orzeczniczy Trybunału to skarb bezcenny, który trzeba chronić, bo nie tylko jest łatwo popsuć Trybunał, nie pozwalając mu działać, można też popsuć jego orzecznictwo, gdy pozwoli się już mu działać na nowych warunkach i w innym składzie personalnym – twierdzi prof. Leszek Garlicki. więcej
 • Projekt ustawy o TK z 26 czerwca 2016 - uwagi o głównych problemach prawnych

  Projekt ustawy o TK z 26 czerwca 2016 - uwagi o głównych problemach prawnych
  Niniejsza notatka "Uwagi o głównych problemach prawnych wynikających z projektu ustawy o TK" dotyczy sprawozdania Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o Trybunale Konstytucyjnym (druki sejmowe nr: 558, 550, 569 i 129/VIII kadencja) z 24 czerwca 2016 r. Notatka obejmuje analizę głównych problemów prawnych wynikających z zaproponowanego przez podkomisję projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Analizę treści przepisów projektu ustawy przeprowadzono przede wszystkim z punktu widzenia dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, w tym w szczególności wyroków z: 3 grudnia 2015 r., K 34/15, 9 grudnia 2015, r. K 35/15, z 9 marca 2016 r., K 47/15.Uwzględniono także zalecenia wynikające z opinii Komisji Weneckiej nr 833/2015 z 11 marca 2016 r. więcej
 
 

Państwo

 
 
 

Publicystyka

 • Prawo Gogola: Artykuł XVI. O towarzystwach dobroczynnych

  Prawo Gogola: Artykuł XVI. O towarzystwach dobroczynnych
  Chyba nie ma na świecie państwa, które by zrezygnowało z ustawowej regulacji działalności charytatywnej. Ewangeliczne nakazy – a to dzielenia się wszystkim z biednymi, a to tak dalece bezinteresownego rozdawnictwa, by lewica (mowa o ręce, nie partii) nie przeszkadzała prawicy – zdają się rzeczywiście pochodzić nie z tego świata, bowiem „ten świat” niezmiennie ujmuje dobroczynność w ramy prawne; czyniąc to z najróżniejszych motywów, wśród których najważniejszym, choć nienazwanym, jest podejrzliwość wobec darczyńcy. więcej
 • Prawo Gogola: Artykuł XV. O traktowaniu podwładnych w biurze

  Prawo Gogola: Artykuł XV. O traktowaniu podwładnych w biurze
  W pisarstwie Gogola jest niemało fragmentów, które można śmiało nazwać scenami z życia biurowego. Dotyczą one nie tylko sposobu traktowania petentów czy postaw tychże wobec urzędników, ale i relacji wewnętrznych w kancelarii. Kobiety wtedy nie pracowały w biurach, więc siłą rzeczy wszystko dzieje się w świecie męskim. Chciałbym już na wstępie zwrócić uwagę, że to, co pisarz uważał za dobre, jeśli idzie o traktowanie podwładnych, i czemu dał wyraz w swojej publicystyce, nijak się ma do tego, co pomieścił we własnych opowiadaniach. Najkrócej rzecz ujmując: postaci książkowe harcują po swojemu, wcale a to wcale nie zważając na poglądy pisarza, który dał im życie. więcej
 • Fakty i akty

  Fakty i akty
  Poproszono mnie o kilka słów porady praktycznej dla nowego narybku, co do tego na co zwracać należy uwagę przy rozpoznawaniu spraw. Bo podobno jestem pilnie czytany przez słuchaczy Akademii Jedi,  których w tym miejscu pozdrawiam. No cóż, prośbom takim odmówić nie wypada, pozwoliłem więc sobie na sporządzenie małego zbioru doświadczeń praktycznych związanych z rozpoznawaniem spraw cywilnych procesowych. A dokładnie tych tyczących się tej pierwszej fazy, która następuje, gdy dostajemy do ręki pozew. więcej
 
 

Debaty

 • Zajadło. Powiedzieli, napisali... (Odcinek 74): O nieposłuszeństwie sędziowskim

  Zajadło. Powiedzieli, napisali... (Odcinek 74): O nieposłuszeństwie sędziowskim
  Prof. Jerzy Zajadło – kierownik katedry Teorii Filozofii Państwa i Prawa, Wydział Prawa Uniwersytetu Gdańskiego więcej
 • T. Snyder o integracji europejskiej

  Timothy Snyder, profesor Uniwersytetu Yale, wygłosił wykład w trakcie Polsko-Niemieckiego Szczytu Biznesu, 15 czerwca 2016 r. w Warszawie, którego współorganizatorem była Konfederacja Lewiatan. Oto zapis tego wykładu:... więcej
 • A. Rzepliński: Być sędzią

  A. Rzepliński: Być sędzią
  [Być sędzią1 ] Od początków społeczności ludzkich, gdziekolwiek one powstawały, niezbędni byli sędziowie.2 Zawsze jako ci, którzy potrafią rozstrzygać spory i budować w ten sposób klimat pokoju społecznego. Z natury rzeczy ich decyzje, aby służyć temu pokojowi, miały sankcję republiki czy władcy. Biada tej społeczności, w której władca tego nie rozumiał, albo sprawując osobiście władzę sądzenia, wydawał gorszące poddanych wyroki. Pomyślność czekała te społeczności, w których ludzie różnych stanów mieli kształtowane przez pokolenia zaufanie do sądowych werdyktów, bo działali w przekonaniu, że jest jeszcze rzetelny sąd w… więcej
 
 
 

Świat

 • TS UE: postępowanie przygotowawcze przeciwko podejrzanemu może być przeprowadzone w innym kraju strefy Schengen

  TS UE: postępowanie przygotowawcze przeciwko podejrzanemu może być przeprowadzone w innym kraju strefy Schengen
  W wyroku z 29 czerwca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że można wszcząć kolejne postępowanie przeciwko podejrzanemu w państwie strefy Schengen, jeżeli wcześniejsze postępowanie w innym państwie strefy Schengen zostało umorzone bez przeprowadzenia szczegółowego postępowania przygotowawczego. Nieprzesłuchanie pokrzywdzonego i ewentualnego świadka może wskazywać na brak takiego postępowania przygotowawczego. więcej
 • Odmowa mianowania sędziów konstytucyjnych (casus Słowacji)

  Odmowa mianowania sędziów konstytucyjnych (casus Słowacji)
  Przyjęta w Republice Słowackiej procedura powoływania sędziów Sądu Konstytucyjnego nie odbiega znacząco od rozwiązań przyjętych w innych państwach europejskich. Faktem jest, że nie istnieje jeden uniwersalny system powoływania sędziów konstytucyjnych. Trudno też stworzyć taki model powoływania sędziów, który pozostawałby w całkowitym oderwaniu od bieżącej polityki państwa i w ten sposób zabezpieczał funkcjonowanie sądu konstytucyjnego jako sądu nad prawem, a także stanowił gwarancję jego niezależności i niezawisłości sędziowskiej. więcej
 
 
 
 

Obserwatorium

 
 
 

Newsletter

trwa ładowanie...
Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami!
W każdej chwili możesz zrezygnować
Nie wysyłamy reklam, nie odsprzedajemy danych
 

Ostatnie komentarze