Trybunał

 
 

Państwo

 • Wizytacja RPO na przejściu granicznym w Terespolu

  Wizytacja RPO na przejściu granicznym w Terespolu
  11 sierpnia 2016 r. przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, przeprowadzili niezapowiedzianą wizytację kolejowego przejścia granicznego w Terespolu. Na terenie tego przejścia funkcjonuje jeden z ważniejszych w Polsce punktów przyjmowania od cudzoziemców wniosków o ochronę międzynarodową. więcej
 • KRS w sprawie odmowy powołania sędziów przez prezydenta

  KRS w sprawie odmowy powołania sędziów przez prezydenta
  Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 września 2016 r. w sprawie odmowy powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa z wnioskiem o powołanie na stanowiska sędziowskie. więcej
 • Topiński: Bobry

  Topiński: Bobry
  31 sierp­nia 2016 Gazeta Lubu­ska donio­sła: „Na Pod­kar­pa­ciu myśliwi w ciągu 3 lat odstrzelą 1200 bobrów” …z powodu strat w infra­struk­tu­rze, strat w drze­wo­sta­nach oraz w upra­wach rol­nych. więcej
 
 
 

Publicystyka

 • Prawo Gogola: Artykuł XXIX. O aukcjach i licytacjach

  Prawo Gogola: Artykuł XXIX. O aukcjach i licytacjach
  Wiadomości o sukcesach naszych hodowców koni nie są niczym nowym. Już w PRL tradycyjnym elementem dziennika telewizyjnego było podawanie ilości dewiz wyrwanych kapitalistom za polskie araby, a i po transformacji ustrojowej z równą regularnością serwowano nam ceny tych czworonogów. Trzy rzeczy były w tych relacjach niezmienne: nazywanie koni po imieniu, niebotyczność kwot i większe zainteresowanie osobami nabywców niż sprzedawanymi zwierzętami. Tak to sobie trwało, aż tu nagle pojawił się nowy obiekt uwagi – organizatorzy aukcji. Po poselskim zawiadomieniu o możliwości kombinacji przy sierpniowej sprzedaży w Janowie Podlaskim i chwilowym dreptaniu prokuratury w miejscu, sprawę przejęło CBA. Sprawa stała się więc poważna… Pozwala mi to bez skrupułów przejść do kart Gogola, jako że jego opis licytacji ma podobny charakter – jest poważny. Gorzej nawet – śmiertelnie poważny. Nie dziwota, Mikołaj Gogol przyzwyczaił nas, że wszystko może przybrać obraz inny od oczekiwanego. Jak będzie tym razem? więcej
 • Stokłosa: Z brzytwą na Ockhama

  Stokłosa: Z brzytwą na Ockhama
  William Ockham (1285 – 1349) był śre­dnio­wiecz­nym fran­cisz­kań­skim teo­lo­giem i filo­zo­fem. Na owe czasy miał na tyle nowa­tor­skie poglądy, że dopro­wa­dziły go do kon­fliktu z ofi­cjalną dok­tryną Kościoła. Twier­dził na przy­kład, że uzna­wa­nie, iż Bóg może dzia­łać tylko zgod­nie z ludzką logiką, pozba­wia go atry­butu wszech­wła­dzy. więcej
 • Prawo Gogola: Artykuł XXVIII. O sortowaniu odpadów

  Prawo Gogola: Artykuł XXVIII. O sortowaniu odpadów
  Resorty, departamenty i szeroko pojęte życie biurowe, to wszystko wydaje się naturalnym tłem w twórczości Gogola, ale sortowanie odpadów?… To chyba jakaś przesada! Temat wygląda na wzięty z sufitu. Hola! A może z parapetu? To już jest bliższe prawdy… więcej
 
 

Debaty

 • Łukaszewski: Rewolucji nie będzie

  Łukaszewski: Rewolucji nie będzie
  Ostat­nie mie­siące upły­nęły nam na ocze­ki­wa­niu cudu. Cud, jak łatwo się domy­ślić – nie nastą­pił. Suwe­renny naród nie zbun­to­wał się prze­ciw wła­dzy dep­czą­cej w biały dzień (na ogół) prawa oby­wa­tel­skie, wyka­zu­ją­cej skrajną nie­kom­pe­ten­cję w czym tylko się da, gwał­cą­cej Kon­sty­tu­cję itd. Wręcz prze­ciw­nie – wydaje się mało zain­te­re­so­wany tym co się wokół niego dzieje. więcej
 • Dlaczego PiS boi się Trybunału Konstytucyjnego?

  Dlaczego PiS boi się Trybunału Konstytucyjnego?
  Dlaczego PiS, nawet mimo zagranicznego ostracyzmu, z całego serca upiera się przy podtrzymywaniu pata w sprawie Trybunału Konstytucyjnego? Jarosław Kaczyński trwa w tym sporze, choć w imię spełniania ultimatum Komisji Europejskiej może żądać wyrzeczeń nawet od sędziów i Prezesa Trybunału. Tymczasem powołuje grono zaufanych ekspertów, z którymi się w ogóle nie liczy. Zamiast narzucić projekt rozwiązania pata, od początku oddaje pole opozycji (implikując, że Trybunał Konstytucyjny jest organem upolitycznionym i opozycyjnym). więcej
 • Zajadło. Powiedzieli, napisali... (Odcinek 74): O nieposłuszeństwie sędziowskim

  Zajadło. Powiedzieli, napisali... (Odcinek 74): O nieposłuszeństwie sędziowskim
  Prof. Jerzy Zajadło – kierownik katedry Teorii Filozofii Państwa i Prawa, Wydział Prawa Uniwersytetu Gdańskiego więcej
 
 
 

Świat

 
 
 
 

Obserwatorium

 
 
 

Newsletter

trwa ładowanie...
Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami!
W każdej chwili możesz zrezygnować
Nie wysyłamy reklam, nie odsprzedajemy danych
 

Ostatnie komentarze