Trybunał Konstytucyjny

 • Trybunał Konstytucyjny o uprawnieniach emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej

  Trybunał Konstytucyjny o uprawnieniach emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej
  Zróżnicowanie sytuacji prawnej funkcjonariuszy Służby Celnej względem funkcjonariuszy innych służb mundurowych w zakresie prawa do zabezpieczenia społecznego jest arbitralne i dyskryminujące – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. 3 marca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski:... więcej
 • Trybunał Konstytucyjny o kosztach procesu karnego - sprawa K 34/12

  Trybunał Konstytucyjny o kosztach procesu karnego - sprawa K 34/12
  Orzeczenie o kosztach procesu w postępowaniu karnym, jako dotyczące praw podmiotów występujących w procesie karnym i realizujących w tym procesie swoje interesy majątkowe, wydane po raz pierwszy na tle głównej sprawy karnej, powinno być traktowane jako orzeczenie wydane w pierwszej instancji w... więcej
 • TK: odpowiedzialność karna za naruszenie prawa autorskiego jest zgodna z konstytucją

  TK: odpowiedzialność karna za naruszenie prawa autorskiego jest zgodna z konstytucją
  Sięgnięcie przez ustawodawcę, w przypadku kwestionowanego przepisu, do pojęć niedookreślonych należy uznać za uzasadnione charakterem regulacji prawnoautorskiej, stosowanej w warunkach dynamicznych zmian doby nowych technologii – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. 17 lutego 2015 r. Trybunał... więcej
 • Naczelna Rada Lekarska zaskarży pakiet onkologiczny do Trybunału

  Naczelna Rada Lekarska zaskarży pakiet onkologiczny do Trybunału
  Konstytucyjnego. Przeciwnicy nadal piętnują przede wszystkim segregację chorych. Okazuje się jednak, że plany radykalnych form protestu spełzły na niczym. Money.pl sprawdza, jak nowe przepisy działają w praktyce. Prace nad treścią skargi zaczną się jeszcze w lutym, a dokument zostanie złożony w... więcej
 • OFE czekają na Trybunał

  OFE czekają na Trybunał
  Ponad rok po przekazaniu 51,5 proc. środków z OFE do ZUS-u nadal nie jest pewne, czy Trybunał Konstytucyjny nie zmieni kształtu reformy systemu emerytalnego. Wszystko z powodu skargi Rzecznik Praw Obywatelskich. Niewykluczone jest nawet całkowite zakwestionowanie przeniesienia środków... więcej
 • TK: dostawca oleju opałowego nie może odpowiadać za oszusta - odbiorcę

  TK: dostawca oleju opałowego nie może odpowiadać za oszusta - odbiorcę
  Podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji składania fałszywych oświadczeń przez osoby trzecie – nabywców oleju opałowego, w przypadku, gdy nie miał on świadomości, że przyjmuje oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego zawierające nieprawdziwe dane – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.... więcej
 • TK: penalizacja niepublicznego znieważenia funkcjonariusza publicznego jest zgodna z konstytucją

  TK: penalizacja niepublicznego znieważenia funkcjonariusza publicznego jest zgodna z konstytucją
  Zagwarantowana w art. 54 ust. 1 konstytucji wolność wyrażania swoich poglądów nie ma charakteru absolutnego i może podlegać ograniczeniom, z zachowaniem zasady proporcjonalności – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. 12 lutego 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną A.W.... więcej
 • Antyliberalna histeria

  Antyliberalna histeria
  Trudno nie odnieść wrażenia, że dyskusja wokół przyjęcia katolickiego odznaczenia przez prof. Andrzeja Rzeplińskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, miała charakter nagonki. Oto w końcu opinia publiczna dostała na tacy „agenta Watykanu”. Teraz jest już oczywiste, dlaczego TK sądził tak, jak sądził... więcej
 • TK: pozbawienie płatnika CIT możliwości amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest niekonstytucyjne

  TK: pozbawienie płatnika CIT możliwości amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest niekonstytucyjne
  Ustawodawca powinien w odpowiednich przepisach przejściowych uwzględnić sytuację podatników, którzy prowadząc działalność gospodarczą korzystali z prawa do dokonywania  odpisów amortyzacyjnych z tytułu posiadania prawa użytkowania udziału w nieruchomości oraz innych wartości niematerialnych i... więcej

Poprzednia 1234 Następna