Trybunał Konstytucyjny

 • Stale dobre oceny Trybunału, ale...

  Stale dobre oceny Trybunału, ale...
  CBOS opublikował komunikat z badań "Oceny instytucji publicznych", które prowadzi w cyklu miesięcznym, monitorując opinie Polaków o działalności parlamentu i prezydenta. Dwa razy w roku przedstawia ankietowanym poszerzoną listę instytucji publicznych poddając ocenie m.in. funkcjonowanie związków... więcej
 • TK: ustrój sądów powszechnych - ogłoszenie wyroku 14 października

  1 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Prezydenta RP dotyczący prawa o ustroju sądów powszechnych. Ogłoszenie wyroku – 14 października 2015 r. o godz. 8:30. Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą był wiceprezes TK Stanisław... więcej
 • TK: kara dla właściciela pojazdu za niewskazanie kierowcy winnego wykroczenia jest zgodna z konstytucją

  TK: kara dla właściciela pojazdu za niewskazanie kierowcy winnego wykroczenia jest zgodna z konstytucją
  Kwestionowane przepisy nie naruszają wolności od samo-obwinienia. W polskim porządku prawnym nie jest dopuszczalne domniemanie, że właściciel (posiadacz) pojazdu, który nie wskazał, komu powierzył pojazd do kierowania (używania), jest sprawcą wykroczenia polegającego np. na przekroczeniu dopuszczalnej... więcej
 • 1 października - ustawa o ustroju sądów powszechnych przed Trybunałem Konstytucyjnym

  1 października - ustawa o ustroju sądów powszechnych przed Trybunałem Konstytucyjnym
  1 października 2015 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna wniosek Prezydenta RP dotyczący prawa o ustroju sądów powszechnych. więcej
 • TK o czasie pracy techników medycznych elektroradiologii

  TK o czasie pracy techników medycznych elektroradiologii
  Czas pracy techników nie był objęty ochroną nieprzemijającą, o charakterze konstytucyjnym. Technicy na bieżąco korzystali ze swoich uprawnień, ponieważ czas ich pracy był obniżany w każdym okresie rozliczeniowym. Tym samym nie sposób twierdzić, że prawo to „utracili” z naruszeniem konstytucyjnej ochrony praw słusznie nabytych – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. więcej
 • TK o odszkodowaniach za szkody wyrządzone przez chronione zwierzętaa

  TK o odszkodowaniach za szkody wyrządzone przez chronione zwierzętaa
  Nie istnieje ogólne prawo do odszkodowania od Skarbu Państwa dla określonej kategorii podmiotów. Standard wyznaczony treścią art. 77 ust. 1 konstytucji obejmuje rekompensatę za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Taka sytuacja nie występuje w rozpatrywanej sprawie – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. więcej
 • Trybunał Konstytucyjny o ministrze przed Trybunałem Stanu - wyrok z 2001 roku

  Trybunał Konstytucyjny o ministrze przed Trybunałem Stanu - wyrok z 2001 roku
  W związku z głosowaniem w Sejmie, które zdecydowało o tym, że konstytucyjny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie stanie przed Trybunałem Stanu, przypominamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2001 roku, który rozstrzyga pytanie prawne, zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie.Rozstrzygnięcie TK jest odpowiedzią na pytanie w związku ze sprawą gen. Wojciecha Jaruzelskiego, oskarżonego o "sprawstwo kierownicze" masakry robotników na Wybrzeżu w 1970 r. Sąd zadał pytanie po tym, jak obrońca Jaruzelskiego złożył wniosek o umorzenie postępowania, ponieważ twierdził, że członek Rady Ministrów (Jaruzelski był szefem MON) może odpowiadać jedynie przed TS. więcej
 • Trybunał o karze łącznej

  Trybunał o karze łącznej
  W świetle wymogów art. 45 konstytucji konieczne jest zagwarantowanie sądowi swobody orzeczniczej przy podejmowaniu decyzji procesowych o pozbawieniu człowieka wolności. Zakwestionowany art. 89 § 1 kodeksu karnego takiej gwarancji nie dawał. Jego zastosowanie skutkować bowiem mogło dolegliwym pozbawieniem wolności o charakterze bezwzględnym bez merytorycznej decyzji sądu w tym zakresie – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. więcej
 • TK: pięcioletni termin na wznowienie postępowania cywilnego jest niekonstytucyjny

  TK: pięcioletni termin na wznowienie postępowania cywilnego jest niekonstytucyjny
  Nadmiernym obciążeniem dla adresata wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest pięcioletni termin na wniesienie skargi o wznowienie postępowania – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. więcej

Poprzednia 1234 Następna