Trybunał Konstytucyjny

 • Andrzej Rzepliński do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA

  Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo Prezesi i Państwo Sędziowie! Bardzo dziękuję za zaproszenie na Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak co roku, jest to dla mnie zaszczyt i przyjemność być gościem na tej uroczystości. Zgromadzenie Ogólne jest właściwą okazją do... więcej
 • TK: odroczenie rozprawy dotyczącej zasad przekazywania dróg publicznych

  22 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Prezydenta RP dotyczący dróg publicznych (zasady przekazywania dróg) o sygnaturze Kp 2/13. Rozprawa została odroczona. Nowy termin rozprawy – 26 maja 2015 r., godz. 9:00. Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński,... więcej
 • BTE - z deszczu pod rynnę

  BTE - z deszczu pod rynnę
  Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją RP przepisy art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, odraczając jednakże utratę przez nie mocy do 1 sierpnia 2016 r. To oznacza że za półtora roku znikają wreszcie Bankowe... więcej
 • TK: sposób wprowadzenia regulaminu porządkowego dla zakładów psychiatrycznych jest niezgodny z konstytucją

  TK: sposób wprowadzenia regulaminu porządkowego dla zakładów psychiatrycznych jest niezgodny z konstytucją
  Kwestionowane przepisy rozporządzenia, określające ograniczenia praw i wolności, są niezgodne z konstytucją ze względu na nieodpowiednią formę prawną ich wprowadzenia – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. 21 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich... więcej
 • TK: odpowiedzialność karno-skarbowa po wystawieniu fikcyjnej faktury jest zgodna z konstytucją

  TK: odpowiedzialność karno-skarbowa po wystawieniu fikcyjnej faktury jest zgodna z konstytucją
  Pociągnięcie do odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe, na podstawie art. 62 § 2 k.k.s., osoby fizycznej, wobec której, za ten sam czyn, tj. wystawienie nierzetelnej (fikcyjnej) faktury, zastosowano obowiązek zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, nie stanowi naruszenia zasady... więcej
 • Oświadczenie byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyboru sędziów TK

  Oświadczenie byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyboru sędziów TK
  Na jesieni nastąpi istotna zmiana składu Trybunału Konstytucyjnego - kadencję zakończy pięciu dotychczasowych sędziów konstytucyjnych. Dążenie do ukształtowania odpowiedniego składu Trybunału jako instytucji cieszącej się najwyższym autorytetem i odpowiedzialnej za kształt standardów prawnych polskiej... więcej
 • TK: sędzia może więcej niż raz orzekać w sprawie

  TK: sędzia może więcej niż raz orzekać w sprawie
  Wyłączenie sędziego z mocy prawa jest rozwiązaniem wyjątkowym. Stanowi ono odstępstwo od reguły, że każdy sędzia jest władny do orzekania w sprawie należącej do właściwości sądu, w którym orzeka – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. 16 kwietnia 2015 r.  Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę... więcej
 • O niewykonywaniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego

  O niewykonywaniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego
  Od wydania pierwszego wyroku przez Trybunał minęło prawie 29 lat. Co więcej, minęło już blisko 18 lat od momentu wejścia w życie Konstytucji RP. Dlatego należałoby postawić pytanie, czy funkcjonowanie sądu konstytucyjnego w rzeczywistości ustrojowej, w której nie dochodzi do wykonywania jego orzeczeń nie... więcej
 • TK: BTE jest niezgodny z konstytucją

  TK: BTE jest niezgodny z konstytucją
  Umożliwienie bankom wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (dalej: BTE) jest niezgodne z zasadą równego traktowania – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. 14 kwietnia 2015 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Rejonowego w Koninie Wydział V Gospodarczy... więcej

Poprzednia 1234 Następna