Trybunał Konstytucyjny

 • List od Polonusa do A. Rzeplińskiego

  Szanowny Panie Profesorze, Jeszcze raz gorąco Panu dziękujemy za przemiłe spotkanie na przyjęciu u Pana Ambasadora w ubiegly piątek i za ogromnie interesującą i inspirującą rozmowę. Jesteśmy pod wrażeniem Pana wytrwałości w trudnym zadaniu stania na straży praworządności w Polsce.  Podziwiamy Pana... więcej
 • TK: Art. 197 Konstytucji w wyroku z 9 marca 2016 r. dotyczącego tzw. ustawy naprawczej

  TK: Art. 197 Konstytucji w wyroku z 9 marca 2016 r. dotyczącego tzw. ustawy naprawczej
  1. W licznych wypowiedziach i opiniach w ostatnim czasie, formułowany jest zarzut, że Trybunał Konstytucyjny - rozpoznając sprawę K 47/15 - zignorował art. 197 Konstytucji. Zarzut ten wynika z niezapoznania się lub niedokładnego zapoznania się z obszernym uzasadnieniem tego wyroku.  W tej sytuacji, gdy minęły już ponad dwa miesiące od wydania wyroku, a wspomniane zarzuty są w dalszym ciągu powtarzane, Biuro TK zostało upoważnione do przypomnienia podstaw prawnych orzekania przez Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie, które szczegółowo zostały objaśnione przez Trybunał we właściwych fragmentach uzasadnienia tego wyroku. więcej
 • Ostateczność i publikacja wyroków sądów konstytucyjnych w 8 krajach demokratycznych

  Ostateczność i publikacja wyroków sądów konstytucyjnych w 8 krajach demokratycznych
  Wobec trwającej w Polsce od jesieni ubiegłego roku dyskusji o ostateczności wydanych przez Trybunał Konstytucyjny wyroków oraz o tym, czy konieczne jest ich publikowanie, Biuro Trybunału Konstytucyjnego dokonało porównania rozwiązań w ośmiu wybranych krajach demokratycznych (Austrii, Niemczech Włoszech, Hiszpanii, Francji, Czechach, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie). więcej
 • TK o prawie o ustroju sądów wojskowych

  TK o prawie o ustroju sądów wojskowych
  Zewnętrzny dostęp do akt sprawy sądowej oddziałuje na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy, bo zarówno przebieg, jak i efekt podstawowej działalności sądów polegającej na orzekaniu, znajduje swój wyraz właśnie w aktach sprawy. Konstytucja zapewnia sądom pełną samodzielność w rozpoznawaniu spraw i orzekaniu, co oznacza również konieczność zapewnienia wykonywania funkcji jurysdykcyjnych przez sądy bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony innych władz, w tym Ministra Sprawiedliwości jako organu władzy wykonawczej – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. więcej
 • TK: ograniczenia własności zabytków są zgodne z konstytucją - wyrok w sprawie Kp 2/15

  TK: ograniczenia własności zabytków są zgodne z konstytucją - wyrok w sprawie Kp 2/15
  Ograniczenia własności zabytków są dopuszczalne w celu ochrony wolności innych osób, wymienionej w art. 73 konstytucji, tj. wolności do korzystania z dóbr kultury – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. więcej
 • Zaleśny. Powiedzieli, napisali. (odcinek 67)

  dr hab. Jacek Zaleśny, konstytucjonalista, Uniwersytet Warszawski więcej
 • Bielecki. Powiedzieli, napisali. (odcinek 66)

  dr Ryszard Balicki, Katedra Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Wrocławskim więcej
 • Kryszkiewicz, Szymaniak. Powiedzieli, napisali... (odcinek 65)

  Małgorzata Kryszkiewicz, współpraca Piotr Szymaniak więcej
 • Drachal. Powiedzieli, napisali... (odcinek 64)

  Robert Drachal – matematyk, wykładowca akademicki, członek zarządu Partii Demokratycznej Demokraci.pl. więcej

Poprzednia 1234 Następna