Trybunał Konstytucyjny

 • Senat poprawia niekonstytucyjne ustawy

  Senat poprawia niekonstytucyjne ustawy
  Na swoim 79. posiedzenie Senat bez poprawek uchwalił ustawę – Prawo konsularne, która powstała na bazie projektu rządowego i która zastępuje ustawę z 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. więcej
 • Senat pracuje nad wykonaniem wyroku TK w sprawie funkcjonowania służb specjalnych

  Senat pracuje nad wykonaniem wyroku TK w sprawie funkcjonowania służb specjalnych
  W 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł , że przepisy przyznające służbom prawo do pozyskiwania danych od operatorów telekomunikacyjnych są niezgodne z Konstytucją. Przepisy tracą moc w lutym 2016 r. Obecnie Senat pracuje nad ich nowelizacją i wykonaniem wyroku TK. HFPC przedstawiła senatorom opinię na... więcej
 • Prezydent podpisał ustawę o Trybunale Konstytucyjnym

  Prezydent podpisał ustawę o Trybunale Konstytucyjnym
  8 lipca prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę swojego projektu o Trybunale Konstytucyjnym złożoną w Sejmie prawie dwa lata temu (11 lipca 2013 roku), a uchwaloną na 95 posiedzeniu izby 25 czerwca 2015 roku. więcej
 • Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 marca 2014 r. (sygn. akt P 27/13)

  Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 marca 2014 r. (sygn. akt P 27/13)
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 marca 2014 r. (sygn. akt P 27/13) [Wskazanie sprawcy wykroczenia drogowego] zasługuje na szczególną uwagę co najmniej z trzech względów. więcej
 • TK, 22 lipca: czy kara za niewskazanie kierującego pojazdem, który popełnił wykroczenie - jest konstytucyjna?

  TK, 22 lipca: czy kara za niewskazanie kierującego pojazdem, który popełnił wykroczenie - jest konstytucyjna?
  22.VII.2015o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności: 1) przepisów art. 96 § 3 w związku z art, 92 § 1, art. 92a, art. 88 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń, w związku z art 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, w związku... więcej
 • TK: Sprawa K 32/13 - umorzona

  TK: Sprawa K 32/13 - umorzona
  16 lipca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego, niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć... więcej
 • TK: regulacja o gromadzeniu przez GITD danych o kierowcach jest niekonstytucyjna

  TK: regulacja o gromadzeniu przez GITD danych o kierowcach jest niekonstytucyjna
  Przekazanie przez ustawodawcę, na podstawie art. 129g ust. 4 prawa o ruchu drogowym, do uregulowania w rozporządzeniu materii sposobu, trybu i warunków technicznych udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych, pomimo że samo udostępnianie i... więcej
 • TK: odwołanie rozprawy K 28/13

  Odwołany został termin rozprawy K 28/13 dotyczącej wolności słowa z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, która miała być przeprowadzona 16 lipca o godz. 13. więcej
 • TK: powrót SKOK-ów

  TK: powrót SKOK-ów
  Trybunał Konstytucyjny rozpozna 29 i 30 lipca wnioski prezydenta, grupy posłów i grupy senatorów dotyczące znowelizowanej ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. więcej

Poprzednia 1234 Następna