Trybunał Konstytucyjny

 • NRA uchwala poparcie dla wniosków o zbadanie ustawy oTK z 19 liustopada przez Trybunał Konstytucyjny

  Prezydium NRA przyjęło dzisiaj uchwały, w których apeluje o poszanowanie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego oraz popiera wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich a także grupy posłów o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o TK z 19 listopada 2015 r. i 25 czerwca 2015 r.. NRA złoży... więcej
 • K 34/15: 3 grudnia, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

  K 34/15: 3 grudnia, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
  Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RPMiejsce: duża sala rozpraw Trybunału KonstytucyjnegoData: 3 grudnia 2015 godz.: 9.00 więcej
 • Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie trybu uchwalania ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

  Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie trybu uchwalania ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
  Krajowa Rada Sądownictwa, wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec przeprowadzonej procedury poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ze względu na to, że bezsprzecznie została naruszona istota procesu legislacyjnego, a przez to art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.... więcej
 • Komitet Helsiński w Polsce wydał kolejne oświadczenie w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego

  Oświadczenie Komitet Helsiński w Polsce z rosnącym zaniepokojeniem obserwuje narastanie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego i wyboru sędziów do tego Trybunału. Pospieszne, dokonane z naruszeniem standardów stanowienia prawa uchwalenie... więcej
 • TK: represja wobec osoby nie skazanej jest niezgodna z konstytucją

  TK: represja wobec osoby nie skazanej jest niezgodna z konstytucją
  Poddanie skarżącego represji – przez orzeczenie środka karnego przepadku rzeczy – za czyn popełniony przez inną osobę, narusza elementarne poczucie sprawiedliwości – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. więcej
 • TK: przepisy o BHP służb mundurowych muszą być wprowadzane zgodnie z Konstytucją

  TK: przepisy o BHP służb mundurowych muszą być wprowadzane zgodnie z Konstytucją
  Brak określenia na poziomie ustawowym prawa podmiotowego funkcjonariuszy do bezpiecznych i higienicznych warunków służby oraz odpowiadających temu prawu obowiązków podmiotu zatrudniającego powoduje, że art. 66 ust. 1 konstytucji traci swój gwarancyjny charakter – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. więcej
 • Przegląd Sejmowy: Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 25 czerwca 2015

  Przegląd Sejmowy: Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 25 czerwca 2015
  Dnia 25 czerwca 2015 r. została uchwalona nowa ustawa o Trybunale Konsty­tucyjnym. Niniejszy artykuł jest próbą pierwszego, ogólniejszego spojrzenia na jej tekst i w zasadzie tylko wypunktowania — czasem w trybie dyskusyjnym — jej ważniejszych cech zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Z punktu widzenia tych ostatnich — być może — efektownie byłoby zatytułować ten tekst sakramentalnym stwierdzeniem „nowa ustawa — stare problemy”. Jednak — mimo że kilka istotnych spraw nie zostało rozwiązanych — nie można takiej generalnej tezy postawić. Stąd to pierwsze spojrzenie na ustawę z 2015 r. musi być znacznie bardziej zniuansowane. Późniejsze oceny, dyskusje o poszczególnych zmianach lub ich braku, analizy wybra­nych przepisów mogą być, i zapewne będą, bardziej jednoznaczne. Tym bardziej że niemal wszystkie podejmowane w ustawie nowe rozwiązania i regulacje były wcze­śniej zarówno w toku praktyki Trybunału, jak i debaty doktrynalnej wokół związanych z TK zagadnień, przedmiotem obszernych i niekiedy drobiazgowych analiz. więcej
 • Kalendarium prac nad ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym

  Kalendarium prac nad ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym
  Grudzień 2010 r. - Zespół sędziów TK w stanie spoczynku, w składzie: prof. Zoll, prof. Mączyński oraz prof. Wyrzykowski, podejmuje się przygotowania roboczego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Odbywa się również pierwsze spotkanie (21 grudnia 2010 r.), pod przewodnictwem Prezesa TK, poświęcone... więcej
 • Wniosek RPO ws. nowelizacji ustawy o TK oraz przystąpienie RPO do wniosku grupy posłów

  Wniosek RPO ws. nowelizacji ustawy o TK oraz przystąpienie RPO do wniosku grupy posłów
  Rzecznik Praw Obywatelskich złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. nowelizacji ustawy o TK z dnia 19 listopada br. RPO zakwestionował całą ustawę. Jednocześnie Rzecznik przystąpił do postępowania przed TK wszczętego wnioskiem grupy posłów dotyczącego ustawy o TK z dnia 25 czerwca br. – w zakresie dotyczącym przepisów pozwalających na powołanie 2 sędziów TK, na miejsce tych, których kadencja upływa w grudniu br. więcej

Poprzednia 1234 Następna