Trybunał Konstytucyjny

 • TK o zakazie przetwarzania tzw. danych wrażliwych

  TK o zakazie przetwarzania tzw. danych wrażliwych
  Przetwarzanie danych ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, jak również dane o kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, nie jest przydatne w świetle konstytucyjnego i ustawowego katalogu podmiotów kontrolowanych przez NIK oraz zakresu dopuszczalnej... więcej
 • TK: odroczenie bezterminowe sprawy P 10/11

  TK: odroczenie bezterminowe sprawy P 10/11
  13 stycznia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych i możliwości amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. Trybunał Konstytucyjny miał orzec w sprawie zgodności art. 1 pkt 6 w... więcej
 • TK: Odmowa dokonania czynności notarialnej jest zgodna z konstytucją

  TK: Odmowa dokonania czynności notarialnej jest zgodna z konstytucją
  Odmowa dokonania żądanej przez zainteresowanego (skarżącą spółkę)  czynności notarialnej dotyczy jego praw i wolności, i może być uznana jako „sprawa” w rozumieniu art. 45 ust. 1 konstytucji. Nie przesądza to jednak o konieczności powierzenia jej rozstrzygnięcia „od początku do końca” organom władzy... więcej
 • Senat: realizacja dwóch wyroków Trybunału

  Senat: realizacja dwóch wyroków Trybunału
  Na pierwszym w 2015 roku posiedzeniu Senatu izba przyjęła, między innymi, dwa projekty ustaw, wykonujących wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Przyjęto projekt ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz... więcej
 • NSA: akt uchylony przez TK traci cechę domniemania konstytucyjności

  NSA: akt uchylony przez TK traci cechę domniemania konstytucyjności
  Akt normatywny uchylony w całości lub w części na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, niezależnie od odroczenia utraty jego mocy obowiązującej, traci cechę domniemania konstytucyjności -  orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. S.Z. dokonał wycinki 2 drzew ze swojej nieruchomości bez... więcej
 • TK: nierówna ochrona własności gruntów jest niezgodna z konstytucją

  TK: nierówna ochrona własności gruntów jest niezgodna z konstytucją
  Brak rekompensaty za ograniczenie prawa własności jest naruszeniem zasady równej jego ochrony i nie znajduje uzasadnienia w ochronie innych wartości konstytucyjnych – jest nieproporcjonalny. 18 grudnia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący... więcej
 • TK: przepisy o tworzeniu rejestrów medycznych są niezgodne z konstytucją

  TK: przepisy o tworzeniu rejestrów medycznych są niezgodne z konstytucją
  Wobec konstytucyjnego wymagania, aby ograniczenie prawa do prywatności i autonomii informacyjnej było dokonywane w drodze ustawy jest  niezbędne, aby ustawa wyznaczała przedmiot rejestrów medycznych tworzonych przez ministra oraz wyraźnie ustalała dane, które mogłyby być gromadzone w tych... więcej
 • TK: przepisy określające niektóre obowiązki kuratorów sądowych są niekonstytucyjne

  TK: przepisy określające niektóre obowiązki kuratorów sądowych są niekonstytucyjne
  Przepisy rozporządzenia wprowadzające podział skazanych, wobec których sprawowany jest dozór, na trzy grupy ryzyka powrotu do przestępstwa oraz określające zasady kwalifikacji do poszczególnych grup i obowiązki kuratorów w zależności od grupy ryzyka naruszają konstytucję. 16 grudnia 2014 r. o godz.... więcej
 • TK: odroczenie sprawy dotyczącej członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych

  16 grudnia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek grupy posłów na Sejm dotyczący spółdzielni mieszkaniowych oraz zasad uzyskania członkostwa (K 60/13). Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę do 15 stycznia 2015 r. godz. 9:00. Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Sławomira... więcej

Poprzednia 1234 Następna