Państwo

Państwo

Służba cywilna po zmianach

Zagrożone jest powstanie służby cywilnej. Polityczna neutralność Legionu jako standardu państwa demokratycznego została zapomniana przez ustawy uchwalone przez PiS. Ocenę sytuacji należy rozpocząć od wyjaśnienia, kim tak naprawdę powinien być urzędnik. Konstytucja RP określa podstawy funkcjonowania polskiej służby cywilnej. Artykuł 153 Ustawy Zasadniczej stanowi, że służba cywilna jest ustanowiona w ramach władzy wykonawczej rządu w […]

Read More
Państwo

Bodnar: Nie da się mówić o prawach człowieka dziś, jeśli się tamtych spraw nie wyjaśniło

– Zbrodnie i zbrodnie władz komunistycznych muszą zostać zbadane, bo to daje ofiarom szansę, by nie zapomniały o swoich ranach. Z perspektywy praw człowieka doświadczenia i wspomnienia ofiar są niezwykle ważne. Dlatego państwo ma obowiązek wyjaśniać zbrodnie i zbrodnie funkcjonariuszy państwowych, nawet z odległej przeszłości. Wśród nas wciąż są ofiary. Nie zawsze sławny i sławny. […]

Read More