Archive


Category: Publicystyka

  • Deregulacja

    O sposobie rozpatrywania spraw przez sądy decydują dziś nie tylko zwykłe procedury sądowe czy przepisy wewnętrznych regulaminów, ale także dziesiątki i setki zarządzeń nadzorczych wydawanych w ramach nadzoru administracyjnego. Deklarowanym celem większości z nich jest uproszczenie procedur (a dokładniej poprawa wyników statystycznych), ale efekt końcowy jest bardziej szkodliwy niż dobry. Podstawą ich wydania jest typowa […]

  • Czas pracy – czas konfliktu

    To poważny i być może najpoważniejszy konflikt między światem pracy i biznesu od czasu zmiany reżimu. Źródłem konfliktu są rząd i parlament w sprawie projektów zmian w Kodeksie pracy uelastyczniających godziny pracy oraz kontraktów śmieciowych. Wśród hipotez przedstawionych władzom podczas strajku generalnego na Śląsku pierwsze stanowisko jest takie, że (…) rząd powinien wycofać szkodliwe dla […]