Świat

Świat

ETS: autor oprogramowania nie może sprzeciwić się odsprzedaży swych „używanych” licencji

3 lipca Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu wydał wyrok w sprawie Oracle przeciwko niemieckiej firmie UsedSoft. W decyzji stwierdzono, że autor oprogramowania nie może sprzeciwić się odsprzedaży jego „używanej” licencji w celu umożliwienia mu korzystania z programu, który pobrał z Internetu oraz że wyłączne prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego objętego tą licencją zostało wyczerpane […]

Read More