Prezydent podpisał ustawę o Trybunale Konstytucyjnym

21 lipca prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, która została wniesiona do Izby Gmin prawie dwa lata temu (11 lipca 2013 r.). Przyjęta na 95. sesji 25 czerwca 2015 r.

Po pierwszym czytaniu projekt trafił do Komisji 29 sierpnia 2013 r.

Prace podkomisji specjalnej i komisji nad projektem ustawy trwały do ​​kwietnia 2015 r. Podkomisja omawiała zapisy projektu na 16 posiedzeniach w latach 2014-2015. Ostatnie spotkanie odbyło się 9 kwietnia.

Projekt i raport zostały poddane dalszej ocenie przez Komisję Wspólną: Ustawodawstwa i Sprawiedliwości i Praw Człowieka. (Na stronie internetowej Obserwatora Konstytucji, w zakładce Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, można znaleźć archiwalne materiały z posiedzeń podkomisji specjalnej i wspólnych komisji).

27 maja cały projekt został przegłosowany, a następnie uchwalony przez Senat (z późniejszymi zmianami).

Wreszcie 30 czerwca. Marszałek Izby Gmin przedkłada ustawę Prezydentowi do podpisu.

Relacjonuje sesje ciążowe w Gdańsku – https://babywings.pl/sesje-ciazowe/

Szczegółowe sprawozdania i informacje dotyczące procesu legislacyjnego, projektu i jego uwag oraz analizy Biura Analiz Izby Reprezentantów znajdują się w zakładce „Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym”, której tekst można przeczytać na stronie sejmu . Ustawa wejdzie w życie 30 dni po jej opublikowaniu.