Ustawa o TK: czy MSZ okłamał Komisję Wenecką?

23 grudnia media podały. Witold Waszczykowski zwrócił się do Komisji Weneckiej o komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Jego rzecznik poinformował opinię publiczną, że minister spraw zagranicznych skonsultował się z Komisją Wenecką w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Wspaniałe informacje mówią nam:

    W związku z pracami nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski złożył wniosek do organu doradczego Rady Europy – Rady Europy na rzecz Demokracji przez Prawo (zwanej również Komisją Wenecką) o poradę w kwestiach prawnych będących przedmiotem prac nad nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

    W swoim wystąpieniu Minister Spraw Zagranicznych zauważył, że kontrowersje polityczne wokół Trybunału nie tylko ujawniły wątpliwości co do interpretacji brzmienia obowiązującej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ale także obnażyły ​​brak mechanizmu prawnego do rozwiązywania złożonych problemów, które pojawiły się niedawno w orzecznictwie Trybunału. W związku z tym został złożony projekt sejmowej nowelizacji ustawy. W związku z tym minister Witold Wasczykowski zwrócił się do Komisji Weneckiej o zaopiniowanie proponowanego przez Izbę Gmin rozwiązania prawnego, argumentując, że Trybunał Konstytucyjny jest jednym z ważnych elementów porządku instytucjonalnego RP i spory wokół niego powinien zakończyć się tak szybko, jak to możliwe. Minister jest przekonany, że międzynarodowy prestiż Komisji Weneckiej oraz jej profesjonalizm pozwolą na obiektywną ocenę zagadnień prawnych związanych z wnioskiem.