Dziekan WPiA UW do prezesa Trybunału Konstytucyjnego

Szanowny Panie.

Profesor Harb Dr. Andrzej Zepliński

prezydent

Trybunał Konstytucyjny

Drogi panie prezydencie,

W jubileusz 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji i podziękowań w imieniu wykładowców, pracowników i studentów Wydziału Prawa i Administracji Uczelni. Warszawskiej i mojej.

Wspólnota naszego sektora uznaje Trybunał Konstytucyjny, który chroni wartości konstytucyjne RP, jako integralną instytucję prawną w naszym systemie krajowym, zapewniając mu cechy demokratycznego państwa prawnego, zgodnie z z Konstytucją z 2 kwietnia 1997 r.

Pozdrawiam i pozdrawiam