Day: July 15, 2022

Artykuł

ETPC: umieszczenie w domu opieki społecznej narusza prawo do wolności

Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie K. przeciwko Polsce. Sąd orzekł, że przymusowe umieszczanie osób ubezwłasnowolnionych w domach pomocy społecznej narusza prawo do wolności. W 2000 roku sąd zdecydował o ubezwłasnowolnieniu SK z powodu jego przewlekłej choroby, schizofrenii. W 2002 roku S.K. została umieszczona w domu opieki. S.K. kilkakrotnie występowała o uchylenie niezdolności do pracy. […]

Read More
Debaty

Prof. Leokadia Oręziak: „Nie” dla OFE

W OFE deponowana jest nie nadwyżka budżetu państwa, ale stale zadłużające się zadłużenie Polski. W jakim imieniu składamy podobne ofiary? – Zapytaj profesora. Leokadia Oręziak w rozmowie z Janem Gmurczykiem Jan Gmurczyk: Zmiana demograficzna w Polsce polega na tym, że z biegiem lat jest coraz mniej osób pracujących i coraz więcej emerytów. Wielu obywateli obawia […]

Read More
Debaty

Min. Plocke: Polska chce od 2014 r. wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników w całej UE

Zasada rekompensowania dopłat bezpośrednich i uproszczenia unijnej polityki rolnej od 2014 roku – to główne założenia polskiego rządu do nowych negocjacji budżetowych w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej. Tymczasem Komisja Europejska proponuje, aby już w 2018 r. zastosować tę samą stawkę dopłat do wszystkich unijnych gospodarstw rolnych. Dziś 44% budżetu UE trafia na rolnictwo. za wszelką […]

Read More
Państwo

Służba cywilna po zmianach

Zagrożone jest powstanie służby cywilnej. Polityczna neutralność Legionu jako standardu państwa demokratycznego została zapomniana przez ustawy uchwalone przez PiS. Ocenę sytuacji należy rozpocząć od wyjaśnienia, kim tak naprawdę powinien być urzędnik. Konstytucja RP określa podstawy funkcjonowania polskiej służby cywilnej. Artykuł 153 Ustawy Zasadniczej stanowi, że służba cywilna jest ustanowiona w ramach władzy wykonawczej rządu w […]

Read More
Publicystyka

Deregulacja

O sposobie rozpatrywania spraw przez sądy decydują dziś nie tylko zwykłe procedury sądowe czy przepisy wewnętrznych regulaminów, ale także dziesiątki i setki zarządzeń nadzorczych wydawanych w ramach nadzoru administracyjnego. Deklarowanym celem większości z nich jest uproszczenie procedur (a dokładniej poprawa wyników statystycznych), ale efekt końcowy jest bardziej szkodliwy niż dobry. Podstawą ich wydania jest typowa […]

Read More
Państwo

Bodnar: Nie da się mówić o prawach człowieka dziś, jeśli się tamtych spraw nie wyjaśniło

– Zbrodnie i zbrodnie władz komunistycznych muszą zostać zbadane, bo to daje ofiarom szansę, by nie zapomniały o swoich ranach. Z perspektywy praw człowieka doświadczenia i wspomnienia ofiar są niezwykle ważne. Dlatego państwo ma obowiązek wyjaśniać zbrodnie i zbrodnie funkcjonariuszy państwowych, nawet z odległej przeszłości. Wśród nas wciąż są ofiary. Nie zawsze sławny i sławny. […]

Read More
Świat

ETS: autor oprogramowania nie może sprzeciwić się odsprzedaży swych „używanych” licencji

3 lipca Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu wydał wyrok w sprawie Oracle przeciwko niemieckiej firmie UsedSoft. W decyzji stwierdzono, że autor oprogramowania nie może sprzeciwić się odsprzedaży jego „używanej” licencji w celu umożliwienia mu korzystania z programu, który pobrał z Internetu oraz że wyłączne prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego objętego tą licencją zostało wyczerpane […]

Read More
Publicystyka

Czas pracy – czas konfliktu

To poważny i być może najpoważniejszy konflikt między światem pracy i biznesu od czasu zmiany reżimu. Źródłem konfliktu są rząd i parlament w sprawie projektów zmian w Kodeksie pracy uelastyczniających godziny pracy oraz kontraktów śmieciowych. Wśród hipotez przedstawionych władzom podczas strajku generalnego na Śląsku pierwsze stanowisko jest takie, że (…) rząd powinien wycofać szkodliwe dla […]

Read More
Debaty

Możliwość instytucjonalizacji związku osób tej samej płci w świetle art. 18 Konstytucji RP

1. W ostatnim czasie w literaturze prawniczej wzrosło zainteresowanie normatywną treścią sztuki. Art. 18 Konstytucji. Była to w dużej mierze reakcja na krytykę Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, że projekt wprowadzenia związków obywatelskich do polskiego systemu prawnego jest zgodny z Ustawą Zasadniczą. Polemikę z negatywnym stanowiskiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego podjęli dwaj […]

Read More
Trybunał

Ustawa o TK: czy MSZ okłamał Komisję Wenecką?

23 grudnia media podały. Witold Waszczykowski zwrócił się do Komisji Weneckiej o komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Jego rzecznik poinformował opinię publiczną, że minister spraw zagranicznych skonsultował się z Komisją Wenecką w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Wspaniałe informacje mówią nam:     W związku z pracami nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski […]

Read More